ENG
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Cilt: 28 Sayı: 4 (2018)
 
Turk J Colorectal Dis : 28 (2)
Cilt: 28  Sayı: 2 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Giriş
Introduction

Sayfalar II - XIV

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa XV

4.
Editöryal
Editorial

Sayfa XVI

DERLEMELER
5.
Cerrahi Onkolojide Karar Verme
Decision Making in Surgical Oncology
Metin Yalaza, Özgür Akgül
doi: 10.4274/tjcd.87094  Sayfalar 48 - 53

DIĞER
6.
Hemoroidal Hastalığın Tedavisinde Aesculus Hippocastanum (Aescin, At Kestanesi) Kullanımı: Derleme
Aesculus Hippocastanum (Aescin, Horse Chestnut) in the Management of Hemorrhoidal Disease: Review
Fikret Ezberci, Ethem Ünal
doi: 10.4274/tjcd.16442  Sayfalar 54 - 57

7.
Rektum Kanseri Nedeni ile Low Anterior Rezeksiyon Uygulanmış Fekal İnkontinanslı Erkek Hastada Transperineal İskioanal Fossa Erişimi Kullanılarak Anal Sfinkteroplasti ve Counter-Clockwise Grasilis Kas Transpozisyonu
Anal Sphincteroplasty and Counter-Clockwise Gracilis Muscle Transposition by Using Transperineal Ischioanal Fossa Access in a Male Patient with Fecal Incontinence Who Undergone to Low Anterior Resection for Rectal Cancer
Ali Naki Yücesoy, Mehmet Çağlıkülekçi, Emre Sivrikoz
doi: 10.4274/tjcd.00922  Sayfalar 58 - 60

ÖZGÜN ARAŞTIRMA YAZILARI
8.
Kolorektal Kanser Cerrahisi Sonrası Cerrahi Alan Enfeksiyonu Gelişimi için Prediktif Faktörler
Predictive Factors for the Development of Surgical Site Infection After Colorectal Cancer Surgery
Oğuz Uğur Aydın, Lütfi Soylu
doi: 10.4274/tjcd.78055  Sayfalar 61 - 68

9.
İleostomi veya Kolostomisi Olan Hastaların Depresyon, Anksiyete, Cinsel İşlev Bozukluk Düzeyleri ve Yaşam Kaliteleri Düzeylerinin Saptanması
Depression, Anxiety, Sexual Dysfunction and Quality of Life in Patients with Ileostomy or Colostomy
Kader Bahayi, Wafi Attaallah, Samet Yardımcı, Huseyin Bulut, Eylem Özten
doi: 10.4274/tjcd.87369  Sayfalar 69 - 75

10.
Kolorektal Kanserlerde Kan Grubu Özellikleri
Blood Group Characteristics in Colorectal Cancers
Şahin Kahramanca, Turgut Anuk, Ali Cihat Yıldırım, Oskay Kaya
doi: 10.4274/tjcd.00378  Sayfalar 76 - 79

11.
Kolorektal Kanser Tanısı ile Opere Edilmiş Hastaların Birinci Derece Akrabalarının Kanser Risk Algıları ve Sağlık İnançlarının Belirlenmesi
Determination of Cancer Risk Perceptions and Health Beliefs of First-Degree Relatives of Patients Who Were Operated with Colorectal Cancer Diagnosis
Bediye Öztaş, Emine İyigün, Sevinç Taştan, Mehmet Fatih Can, Muharrem Öztaş
doi: 10.4274/tjcd.01069  Sayfalar 80 - 87

12.
Ratlarda Postoperatif İntestinal Adezyon Formasyonuna karşı Calendula officinalis Extraktının ve Hyaluronik Asit Anti-adezyon Barierinin Koruyucu Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Protective Effects of Calendula officinalis Extract and Hyaluronic Acid Anti-adhesion Barrier against Postoperative Intestinal Adhesion Formation in Rats
Arif Emre, Mehmet Sertkaya, Ali İşler, Abdulkadir Yasir Bahar, Ahmet Necati Şanlı, Ali Özkömeç, Muhammed Ali Işık, İlhami Taner Kale, Ozan Andaç Erbil
doi: 10.4274/tjcd.87059  Sayfalar 88 - 94

13.
Normal Doğum Sırasında Epizyotomiye Bağlı Perine Yaralanması
Episiotomy-Related Perineal Injury During Spontaneous Vaginal Delivery
Mehmet Patmano, Durmuş Ali Çetin, Tufan Gümüş, Yusuf Yavuz, Sümeyra Yıldırım
doi: 10.4274/tjcd.79847  Sayfalar 95 - 98

ÖZGÜN OLGU SUNUMLARI
14.
Sol Kolon Kaynaklı Brid İleus ile Seyreden Ele Gelmeyen Sağ Kolon Kanseri
Left-Sided Colonic Obstruction Due to Brid Ileus and Coexisting Right Colon Cancer without Palpable Mass
Kemal Beksaç, Mehmet Akif Üstüner, Bahadır Çetin
doi: 10.4274/tjcd.90377  Sayfalar 99 - 101

15.
Çekal Lenfanjioma Bağlı Erişkin İnvajinasyon: Olgu Sunumu
Adult Intussusception Caused by Cecal Lymphangioma: A Case Report
Ecem Memişoğlu
doi: 10.4274/tjcd.44712  Sayfalar 102 - 104

16.
Yutulmuş Yabancı Cisime Bağlı Gelişen Anorektal Apse Olgusu
A Rare Case of Anorectal Abscess due to Foreign Ingested Foreing Body
Hakan Eroğlu, Tuğçe Çalt, Mahmut Serkan Sarıkaya, Resul Kuzu, Murat Başbuğ, Hayrullah Derici
doi: 10.4274/tjcd.30316  Sayfalar 105 - 107

17.
Chilaiditi Sendromu ile Eş Zamanlı Çoklu Birincil Malign Neoplazmlar
Multiple Primary Malignant Neoplasms in the Presence of Concomitant Chilaiditi Syndrome
Ali Ezer, Alper Parlakgümüş
doi: 10.4274/tjcd.92679  Sayfalar 108 - 110

 
Hızlı Arama


 
Copyright © 2019 Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi LookUs & OnlineMakale