ENG
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Cilt: 28 Sayı: 1 (2018)
 
Turk J Colorectal Dis : 27 (4)
Cilt: 27  Sayı: 4 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (127 kere görüntülendi)

2.
Giriş
Introduction

Sayfalar II - XII (101 kere görüntülendi)

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa XIII (110 kere görüntülendi)

4.
Editöryal
Editorial

Sayfa XIV (103 kere görüntülendi)

DERLEMELER
5.
Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi Prosedürü Sırasında Çalışan Personel Güvenliği
Safety of Health Workers During Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy Procedure
Koray Topgül, Zafer Malazgirt, Tayfun Bişgin
doi: 10.4274/tjcd.50251  Sayfalar 110 - 116 (296 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA YAZILARI
6.
Stomalı Bireylerin Evde İlk Gün Deneyimlerinin İncelenmesi
Investigation of the Stoma Individuals Home First Day Experience
Bircan Kara, Fatma Eti Aslan
doi: 10.4274/tjcd.78045  Sayfalar 117 - 125 (350 kere görüntülendi)

7.
Sakrokoksigeal Akut Pilonidal Apse ile Başvuran Hastaların Tedavisinde Limberg Flep: Geç Dönem Sonuçları
Limberg Flap in the Treatment of Patients Presented with Sacrococcygeal Acute Pilonidal Abscess: Long Term Results
Gökhan Demiral
doi: 10.4274/tjcd.92259  Sayfalar 126 - 129 (221 kere görüntülendi)

8.
Spinal Anestezi Altında Selim Anorektal Cerrahi Hastalarında Postoperatif Baş Ağrısı, Bel Ağrısı ve İdrar Retansiyonunun Değerlendirilmesi
Evaluation of Postoperative Headache, Back Pain and Urinary Retention in Benign Anorectal Surgical Patients Under Spinal Anesthesia
Mehmet Buğra Bozan, Burhan Hakan Kanat, Ahmet Bozdağ, Ali Aksu, Nizamettin Kutluer, Barış Gültürk, Zeynep Özkan, Ayşe Azak Bozan, Abdullah Böyük
doi: 10.4274/tjcd.48378  Sayfalar 130 - 133 (235 kere görüntülendi)

9.
Kolorektal Kanserlerde Rezeksiyon Metodunun Sonuçlara Etkisi: Konversiyon Önemli mi?
The Effect of Resection Methods on Outcomes in Colorectal Cancers: Does Conversion Matter?
Umut Eren Erdoğdu, Hacı Murat Çaycı
doi: 10.4274/tjcd.65982  Sayfalar 134 - 141 (165 kere görüntülendi)

10.
Anal Fistül Tedavisinde Sfinkter Koruyucu Yöntem Olarak FiLaCTM Lazer Yöntemiyle Fistül Traktının Kapatılması
Closure of Fistula Tract with FiLaC™ Laser as a Sphincter-Preserving Method in Anal Fistula Treatment
Turgut Dönmez, Engin Hatipoğlu
doi: 10.4274/tjcd.06025  Sayfalar 142 - 147 (408 kere görüntülendi)

11.
Post-Operatif Peritoneal Adezyonları Önlemek için Kullanılan Anti-Adeziv Ajanların Karşılaştırılmasında Yeni Bir Yöntem
A Novel Method of Comparing Anti-Adhesive Agents Used to Prevent Postoperative Peritoneal Adhesions
Engin Hatipoğlu, Süleyman Demiryas, Akif Enes Arikan, Anıl Orhan, Zafer Küçükodacı, Sabri Ergüney, Tarık Akçal
doi: 10.4274/tjcd.26214  Sayfalar 148 - 154 (220 kere görüntülendi)

ÖZGÜN OLGU SUNUMLARI
12.
Apandikste Hiperplastik Polip: Olgu Sunumu
Appendiceal Hyperplastic Polyp: Case Report
Barış Tırman, İsmail Alper Tarım, Ayfer Kamalı Polat
doi: 10.4274/tjcd.59320  Sayfalar 155 - 157 (191 kere görüntülendi)

13.
Travmatik Sigmoid Kolon Perforasyonu
Traumatic Perforation of the Sigmoid Colon
Nurullah Damburacı, Barış Sevinç, Ömer Karahan
doi: 10.4274/tjcd.19870  Sayfalar 158 - 160 (270 kere görüntülendi)

14.
Situs İnversus Totalisli Olgunun Yuttuğu Yabancı Cisimlerin Duodenum ve Kolondan Endoskopi ile Çıkarılması
Ingested Foreign Bodies and Their Removal via Endoscopy from Duodenum and Colon in Patient with Situs Inversus Totalis
Ahmet Bozdağ, Abdurrahman Şahin, Pınar Gündoğan Bozdağ, Özkan Alataş, Zeynep Özkan
doi: 10.4274/tjcd.74508  Sayfalar 161 - 164 (169 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUPLAR
15.
İnkomplet Eksternal Anal Sfinkterik Rüptürün Eşlik Etmesinden Dolayı Rektosel Tedavisinde Anal Sfinkteroplasti Prosedürü Göz Önünde Bulundurulmalıdır
Anterior Sphincteroplasty Procedure Should Be Considered in the Treatment of the Rectocele Because of the Incomplete External Anal Sphincteric Rupture Accompaniment
Ali Naki Yücesoy
doi: 10.4274/tjcd.57070  Sayfalar 165 - 166 (160 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
16.
Yazar Dizini
Author Indeks

Sayfa E1 (135 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

17.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfa E2 (129 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

18.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfa E3 (159 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

 
Hızlı Arama


 
Copyright © 2018 Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi LookUs & OnlineMakale