ENG
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Cilt: 28 Sayı: 4 (2018)
 
Chilaiditi Sendromu ile Eş Zamanlı Çoklu Birincil Malign Neoplazmlar [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(2): 108-110 | DOI: 10.4274/tjcd.92679  

Chilaiditi Sendromu ile Eş Zamanlı Çoklu Birincil Malign Neoplazmlar

Ali Ezer, Alper Parlakgümüş
Başkent Üniversitesi, Adana Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Adana

Chilaiditi sendromu, jejunal divertikülozis ve multipl birincil malign neoplazmlar (MBMN) sıklıkla nadir antitelerdir. Bu, 82 yaşında olan bir hastanın berrak hücreli renal karsinomunun rektum kökenli adenokarsinom ile birlikteliğinin teyit edildiği bir çalışmadır. Ameliyat esnasında jejunal divertikülozis ve Meckel divertikülü tespit edilmiştir. Bir haftalık sürede beş seansta verilen 25 Gy radyoterapiyi müteakiben, parsiyel nefrektomi, abdomino-perineal rezeksiyon ve kolelithiazis nedeni ile kolesistektomi uygulanmıştır. Ameliyat sonrası 4. gün herşey normal seyrinde giderken hasta miyokardial enfarktüs nedeniyle kaybedilmiştir. Chilaiditi sendromuna maligniteler eşlik edebilir. MBMN varlığında her hastaya göre uygun tedavi yöntemleri seçilmelidir. Asemptomatik jejunal divertikülozis ve Meckel divertikülü için herhangi bir önlem alma gerekliliği yok iken bunların ciddi komplikasyonlara yol açabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çoklu, biricil neoplazm, Chilaiditi sendromu


Multiple Primary Malignant Neoplasms in the Presence of Concomitant Chilaiditi Syndrome

Ali Ezer, Alper Parlakgümüş
Başkent University, Adana Dr. Turgut Noyan Training and Research Hospital, Clinic of General Surgery, Adana, Turkey

Chilaiditi syndrome, jejunal diverticulosis, and multiple primary malignant neoplasms (MPMN) are all relatively rare entities. In this study, clear cell renal cell carcinoma together with adenocarcinoma arising in the rectum were confirmed in an 82-year-old patient. Jejunal diverticulosis and Meckel diverticulitis were detected intraoperatively. Following radiotherapy with 25 Gy delivered in 5 fractions over 1 week, the patient underwent partial nephrectomy as well as abdominoperineal rectal resection and cholecystectomy due to cholelithiasis. The immediate postoperative period was uneventful, but the patient died of myocardial infarction on postoperative day 4. Malignancy may accompany Chilaiditi syndrome. In the presence of MPMN, appropriate treatment must be chosen individually on a case-to-case basis. Although there is no treatment for asymptomatic jejunal diverticulosis and Meckel diverticulitis, it should always be kept in mind that they may cause potentially serious complications.

Keywords: Multiple, primary neoplasms, Chilaiditi syndrome


Ali Ezer, Alper Parlakgümüş. Multiple Primary Malignant Neoplasms in the Presence of Concomitant Chilaiditi Syndrome. Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(2): 108-110

Sorumlu Yazar: Alper Parlakgümüş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
Hızlı Arama


 
Copyright © 2019 Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi LookUs & OnlineMakale