ENG
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Cilt: 28 Sayı: 4 (2018)
 
İleostomi veya Kolostomisi Olan Hastaların Depresyon, Anksiyete, Cinsel İşlev Bozukluk Düzeyleri ve Yaşam Kaliteleri Düzeylerinin Saptanması [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(2): 69-75 | DOI: 10.4274/tjcd.87369  

İleostomi veya Kolostomisi Olan Hastaların Depresyon, Anksiyete, Cinsel İşlev Bozukluk Düzeyleri ve Yaşam Kaliteleri Düzeylerinin Saptanması

Kader Bahayi1, Wafi Attaallah2, Samet Yardımcı2, Huseyin Bulut3, Eylem Özten4
1Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Büyükçekmece Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Üsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: İleostomi veya kolostomi kolorektal kanser ameliyatlarında kullanılan yöntemlerdir. Bu araştırmada ileostomi veya kolostomi ameliyatı geçiren hastalarda depresyon, anksiyete, cinsel işlev bozukluk düzeyleri ve yaşam kaliteleri düzeyleri incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma retrospektif olarak planlanmış olup çalışmaya tek merkezde kolorektal kanser nedeni ile ileostomi veya kolostomi ameliyatı geçiren hastalar ve kontrol grubu olarak sağlıklı bireyler alınmıştır. Katılımcılardan çalışmaya katılmaya gönüllü olanlara bilgilendirilmiş onam formu, sosyodemografik veri formu, Beck Depresyon ölçeği, Beck Anksiyete ölçeği, Yaşam Kalitesi formu, Arizona Cinsel Yaşantılar ölçegi, Golombok-Rust Cinsel Doyum ölçegi uygulanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya 50 hasta ve kontrol grubu olarak 50 sağlıklı birey katılmıştır. Hasta ve kontrol grubun Beck Anksiyete ölçeği toplam puan ortalamasının sırasıyla 23,0±4,2, 14,1±6,5 olduğu ve hasta grubunun istatistiksel olarak anlamlı biçimde daha yüksel anksiyete puanına sahip olduğu saptanmıştır (p=0,01). Grupların, Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği sonuçları incelendiğinde; hasta grubunun puan ortalaması 55,8±12,4 ve kontrol grubunun puan ortalaması 45,2±10,9 olarak bulunmuştur (p=0,04) ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Yaşam Kalitesi formu değerlendirmesinde hasta grubunun ruhsal sağlıklılık ve fiziksel sağlıklılık bildirimlerinin kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde daha düşük olduğu izlenmiştir (p=0,01 ve 0,03) ve sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır.
Sonuç: Kolostomisi ya da ileostomisi olan hastaların daha fazla anksiyete belirtisi gösterdikleri, cinsel doyuma daha az ulaştıkları, cinsel birleşmeden daha fazla oranda kaçındıkları, yaşam kalitelerinin daha düşük olduğu saptanmıştır

Anahtar Kelimeler: Depresyon, anksiyete, cinsel disfonksiyon, ileostomi, kolostomi


Depression, Anxiety, Sexual Dysfunction and Quality of Life in Patients with Ileostomy or Colostomy

Kader Bahayi1, Wafi Attaallah2, Samet Yardımcı2, Huseyin Bulut3, Eylem Özten4
1Erenköy Psychiatry Hospital, Clinic of Psychiatry, Istanbul, Turkey
2Marmara University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Istanbul, Turkey
3Büyükçekmece State Hospital, Clinic of Psychiatry, Istanbul, Turkey
4Neuropsychiatry İstanbul Hospital, Clinic of Psychiatry, Istanbul, Turkey

Aim: Despite improved cure rates with oncological treatment, stomas (colostomy, ileostomy) are still a commonly used surgical procedure for the treatment of colorectal cancer patients. The aim of this study was to evaluate depression, anxiety, sexual dysfunction, and quality of life in patients with ileostomy and colostomy.
Method: The study was planned as a case-control, retrospective study. Survivors of colorectal cancer who underwent surgery with ostomy (ileostomy or colostomy) at one center were included in the study. The control group consisted of healthy volunteers. Depression, anxiety, and quality of life after treatment were assessed using validated questionnaires: the Beck Depression inventory, Beck Anxiety inventory, and Short-Form 36, respectively. Sexual function was measured using the validated questionnaires Arizona Sexual Experiences scale and Golombok-Rust inventory of Sexual satisfaction.
Results: A total of 50 patients (patient group) completed the questionnaires. The control group comprised 50 healthy volunteers. The mean anxiety score Beck Anxiety inventory was significantly higher in the patient group than in the control group (p=0.04). The mean Arizona Sexual Experiences scale score was significantly higher in the patient group than in control group (23.0±4.2 vs. 14.1±6.5, respectively; p=0.01). According to Golombok- Rust inventory of Sexual satisfaction, infrequent sexual intercourse was significantly more common among the patient group than in the control group (p=0.01). The patient group had significantly lower self-reported mental health and physical well-being than the control group (p=0.01 and 0.03).
Conclusion: It was found that patients who had ileostomy or colostomy had higher rates of anxiety symptoms, less sexual pleasure, more abstinence from sexual intercourse, and lower quality of life compared to healthy individuals.

Keywords: Depression, anxiety, sexual dysfunction, ileostomy, colostomy


Kader Bahayi, Wafi Attaallah, Samet Yardımcı, Huseyin Bulut, Eylem Özten. Depression, Anxiety, Sexual Dysfunction and Quality of Life in Patients with Ileostomy or Colostomy. Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(2): 69-75

Sorumlu Yazar: Wafi Attaallah, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
Hızlı Arama


 
Copyright © 2019 Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi LookUs & OnlineMakale