ENG
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Cilt: 28 Sayı: 4 (2018)
 
Situs İnversus Totalisli Olgunun Yuttuğu Yabancı Cisimlerin Duodenum ve Kolondan Endoskopi ile Çıkarılması [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2017; 27(4): 161-164 | DOI: 10.4274/tjcd.74508  

Situs İnversus Totalisli Olgunun Yuttuğu Yabancı Cisimlerin Duodenum ve Kolondan Endoskopi ile Çıkarılması

Ahmet Bozdağ1, Abdurrahman Şahin2, Pınar Gündoğan Bozdağ3, Özkan Alataş3, Zeynep Özkan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Elazığ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Elazığ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Türkiye

Situs inversus totalis (SİT) viseral organların normal anatomik lokalizasyonunun ayna görüntüsü olacak şekilde farklı yerleşimi olan konjenital gelişimsel bir anomalidir ve çok ender rastlanılmaktadır. Organların farklı yerleşiminden dolayı hastalıkların teşhis ve tedavisi zorlaşmaktadır. Günümüzde endoskopik yöntemlerin giderek artan bir şekilde klinikte uygulanması ile SİT olgularına da bu işlemlerin yapıldığı literatürde görülmektedir. İngilizce literatürde endoskopik işlemlerin SİT’li hastalara uygulandığı olgu sunumları bildirilmekle beraber yabancı cisim çıkarılması ile ilgili olgu bulunmamaktadır. Biz de SİT olan ve iki adet dikiş iğnesinin sindirim sisteminin farklı lokalizasyonlarında impakte olduğu hastada üst gastrointestinal endoskopi ve kolonoskopi ile tedavi ettiğimiz olguyu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, situs inversus totalis, endoskopi


Ingested Foreign Bodies and Their Removal via Endoscopy from Duodenum and Colon in Patient with Situs Inversus Totalis

Ahmet Bozdağ1, Abdurrahman Şahin2, Pınar Gündoğan Bozdağ3, Özkan Alataş3, Zeynep Özkan1
1University of Health Sciences, Elazığ Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Elazığ, Turkey
2Fırat University Faculty of Medicine, Department of Gastroenterology, Elazığ, Turkey
3University of Health Sciences, Elazığ Training and Research Hospital, Department of Radiology, Elazığ, Turkey

Situs inversus totalis (SIT) is a rare congenital anomaly characterized by a reversal or mirroring of the normal anatomic positions of the visceral organs. In this case, diagnosis and treatment of diseases is difficult due to the different position of the organs. With the more frequent clinical application of endoscopy methods today, there are also examples in the literature of SIT patients undergoing these procedures. Although the English literature includes case reports presenting the use of endoscopy in patients with SIT, none discuss the removal of foreign bodies in such patients. In this paper, we aim to present a case in which upper gastrointestinal endoscopy and colonoscopy were used to remove two sewing needles impacted at different locations in the digestive system of a patient with SIT.

Keywords: Foreign body, situs inversus totalis, endoscopy


Ahmet Bozdağ, Abdurrahman Şahin, Pınar Gündoğan Bozdağ, Özkan Alataş, Zeynep Özkan. Ingested Foreign Bodies and Their Removal via Endoscopy from Duodenum and Colon in Patient with Situs Inversus Totalis. Turk J Colorectal Dis . 2017; 27(4): 161-164

Sorumlu Yazar: Ahmet Bozdağ, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
Hızlı Arama


 
Copyright © 2019 Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi LookUs & OnlineMakale