ENG
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Cilt: 28 Sayı: 4 (2018)
 
Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi Prosedürü Sırasında Çalışan Personel Güvenliği [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2017; 27(4): 110-116 | DOI: 10.4274/tjcd.50251  

Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi Prosedürü Sırasında Çalışan Personel Güvenliği

Koray Topgül1, Zafer Malazgirt2, Tayfun Bişgin3
1İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilimdalı, İstanbul
2Medical Park Samsun Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Samsun
3Dokuz Eylül Üniveristesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilimdalı, İzmir

Peritoneal karsinomatoz (PK) genellikle hastalığın son evresi olarak kabul edilir. Sitoredüktif cerrahi (SRC) ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HİPEK), PK’nin potansiyel tedavi yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. Bu multimodal prosedür, karın içinde makroskopik rezidüel tümör hacmi olmaksızın tam sitoredüksiyon elde etmeyi amaçlayan agresif multivisseral rezeksiyonları ve peritonektomiyi içerir. SRC’den sonra, ısıtılmış kemoterapi peroperatif olarak tüm periton yüzeylerini kaplayacak şekilde karın içine verilir. Böylece, yeterli intraabdominal kemoterapik ilaç konsantrasyonuna, sistemik yan etkiler olmadan ulaşılır. Hipertermi, periton kan akışını artırarak, direkt sitotoksik etkiyle ve tümör mikroçevresini değiştirerek intraperitoneal kemoterapinin etkisini artırır. Bu prosedürün uygulanması esnasında sağlık çalışanı çeşitli aşamalarda (hava yoluyla, doğrudan temasla, perfüzatlara veya kemoterapi çözeltilerine temasla ve kemoterapötiklere maruz bırakılan nesnelerin/dokuların temasıyla gibi) sitotoksik ajanlara maruz kalma riski altındadır. Ayrıca SRC sırasında hem peritoneal yüzeylerin çıkarılması hem de tümör depozitlerinin yok edilmesi esnasında yüksek voltajlı elektokoter kullanımı, sağlık çalışanını uzun saatler boyunca yüksek miktarda cerrahi dumana maruz bırakır. Bu dumanın solunması sağlık çalışanı için bir risk teşkil edebilir. SRC ve HİPEK’in güvenli bir şekilde uygulanması için kılavuz ilkeler henüz oluşturulmamıştır. Bu çalışma, SRC ve HİPEK yönetiminin güvenlik hususlarına ilişkin mevcut kanıtları özetlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Hipertermik intraperitoneal kemoterapi, sitoredüktif cerrahi, personel güvenliği


Safety of Health Workers During Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy Procedure

Koray Topgül1, Zafer Malazgirt2, Tayfun Bişgin3
1İstanbul Kemerburgaz University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, İstanbul, Turkey
2Medical Park Samsun Hospital, Clinic of General Surgery, Samsun, Turkey
3Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, İzmir, Turkey

Peritoneal carcinomatosis (PC) is often considered an end-stage condition. Cytoreductive surgery (CRS) with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) has emerged as the only potentially curative treatment for PC. This multimodal procedure involves aggressive multivisceral resections and peritonectomy aimed at achieving a complete cytoreduction, with no macroscopic residual tumor volume within the abdomen. After surgery, a heated chemotherapy perfusate is administered intraoperatively into the abdomen to cover all peritoneal surfaces. Thus, sufficient intraabdominal chemotherapeutic drug concentration can be achieved without systemic side effects. Hyperthermia enhances the effect of intraperitoneal chemotherapy by increasing peritoneal blood flow, by direct cytotoxic effect, and by altering the tumor microenvironment. During this procedure, the health worker is at risk of exposure to cytotoxic agents at various stages (such as through air contamination or direct contact during manipulation of perfusates or chemotherapy solutions and manipulation of objects/tissues exposed to chemotherapeutics). In addition, the use of high-voltage electrocautery during the removal of both peritoneal surfaces and tumor deposits during CRS exposes the health worker to large amounts of surgical smoke for extended periods of time. Inhalation of this smoke may pose a risk to the health-care worker. Guidelines for the safe implementation of CRS and HIPEC have not yet been established. This study summarizes the current evidence on security considerations of CRS and HIPEC management.

Keywords: Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, cytoreductive surgery, operating personnel safety


Koray Topgül, Zafer Malazgirt, Tayfun Bişgin. Safety of Health Workers During Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy Procedure. Turk J Colorectal Dis . 2017; 27(4): 110-116

Sorumlu Yazar: Tayfun Bişgin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
Hızlı Arama


 
Copyright © 2019 Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi LookUs & OnlineMakale