ENG
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Cilt: 28 Sayı: 4 (2018)
 
Çekal Lenfanjioma Bağlı Erişkin İnvajinasyon: Olgu Sunumu [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(2): 102-104 | DOI: 10.4274/tjcd.44712  

Çekal Lenfanjioma Bağlı Erişkin İnvajinasyon: Olgu Sunumu

Ecem Memişoğlu
Hakkari Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kiliniği, Hakkari, Türkiye

Yirmi üç yaşında kadın hasta karın ağrısı ve ishal şikayeti ile hastanemize başvurdu. Preoperatif abdomen ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografide ileoçekal invajinasyon saptandı. Hastanın karın ağrısı şiddetlenmesi ve akut batın gelişmesi üzerine acil laparotomi yapıldı. Laparotomide ileoçekal invajinasyon ve çekumda sert kitle saptanması üzerine ileoçekal rezeksiyon yapıldı. Histopatolojik incelemede çekumda kistik lenfanjiom saptandı. Bu olgu, nadir görülen ve benign bir tümör olan lenfanjiomun invajinasyon olgularında ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çekum, lenfanjiom, invajinasyon


Adult Intussusception Caused by Cecal Lymphangioma: A Case Report

Ecem Memişoğlu
Hakkari State Hospital, Clinic of General Surgery, Hakkari, Turkey

A 23-year-old female was admitted to our hospital with abdominal pain and diarrhea. Preoperative abdominal ultrasonography and computed tomography revealed ileocecal intussusception. Emergency laparotomy was performed due to escalation of the patient’s abdominal pain and development of acute abdomen. During the laparotomy, we found an ileocecal intussusception and solid mass in the cecum, and an ileocecal resection was performed. Histopathological examination showed cystic lymphangioma in the cecum. This case emphasizes that lymphangioma, a rare benign tumor, should be considered in the differential diagnosis of intussusception.

Keywords: Cecum, lymphangioma, intussusception


Ecem Memişoğlu. Adult Intussusception Caused by Cecal Lymphangioma: A Case Report. Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(2): 102-104

Sorumlu Yazar: Ecem Memişoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
Hızlı Arama


 
Copyright © 2019 Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi LookUs & OnlineMakale