ENG
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Cilt: 28 Sayı: 4 (2018)
 
Post-Operatif Peritoneal Adezyonları Önlemek için Kullanılan Anti-Adeziv Ajanların Karşılaştırılmasında Yeni Bir Yöntem [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2017; 27(4): 148-154 | DOI: 10.4274/tjcd.26214  

Post-Operatif Peritoneal Adezyonları Önlemek için Kullanılan Anti-Adeziv Ajanların Karşılaştırılmasında Yeni Bir Yöntem

Engin Hatipoğlu1, Süleyman Demiryas1, Akif Enes Arikan1, Anıl Orhan1, Zafer Küçükodacı2, Sabri Ergüney1, Tarık Akçal1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada amacımız yeni bir objektif adezyon değerlendirme yönteminden yararlanmak ve sodyum hiyalüronat ve karboksimetilselüloz membran (HA-CMC), polietilen glikol lisin (PEG-L) ve sodyum hiyalüronik asit (HA) gibi sıklıkla kullanılan anti-adeziv ajanların etkinliğini karşılaştırmaktır.
Yöntem: Çekum abrazyonu, bir kısmında post-op 5. günde (grup 1) ve diğerlerinde post-op 14. günde (grup 2) oluşturulmak üzere iki eşdeğer gruba randomize edilen 64 dişi Wistar albino sıçanında (250-300 g) uygulandı. Her bir grup, uygulanan anti-adeziv ajana göre; PEG-L, HA-CMC, HA ve kontrol grubu olmak üzere dört alt gruba ayrıldı. Adezyonlar, geleneksel yöntemlerle ve yeni bir yöntem olan “Bölge Hesaplama” yöntemi ile değerlendirildi.
Bulgular: Birinci grupta herhangi bir değerlendirme aracı ile anlamlı fark bulunamadı. Bununla birlikte, ikinci grubun PEG-L alt grubunda, bölge hesaplama yöntemi ile yapışma bölgesi skoru daha yüksekti. Aynı alt grubun histopatolojik değerlendirmesinde daha yüksek enflamasyon skoru bulundu; ancak, diğer sonuçlar benzerdi.
Sonuç: Histopatolojik sonuçlar ve makroskopik değerlendirmeler tüm gruplarda benzer olmakla birlikte, bölge hesaplama yöntemi ile PEG-L alt grubunda adezyon artışı gösterildi. Yapışma konvansiyonel değerlendirme yöntemleri yarı kantitatif olarak kabul edilirken, bölge hesaplama yöntemi subjektif değerlendirmelere izin vermemektedir. Bu yöntemin geleneksel yöntemlerin yerini alabileceğine ve anti-adeziv ajanları/materyalleri değerlendiren çalışmalarda kullanılabileceğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Sepracoat, seprafilm, SprayShield, yapışıklık önlenmesi, hayvan deneyi


A Novel Method of Comparing Anti-Adhesive Agents Used to Prevent Postoperative Peritoneal Adhesions

Engin Hatipoğlu1, Süleyman Demiryas1, Akif Enes Arikan1, Anıl Orhan1, Zafer Küçükodacı2, Sabri Ergüney1, Tarık Akçal1
1İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of General Surgery, İstanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, İstanbul, Turkey

Aim: In this study, our aim was to utilize a novel and objective method of adhesion evaluation and compare the effectiveness of anti-adhesive properties of commonly used agents, such as sodium hyaluronate and carboxymethylcellulose membrane (HA-CMC), polyethylene glycol lysine (PEG-L), and sodium hyaluronic acid (HA).
Method: Cecal abrasion was performed on 64 female Wistar albino rats (250-300 g) which were randomized into two equivalent groups, one group was sacrificed on postoperative day 5 (group 1), and the other on postoperative day 14 (group 2). Each group was subcategorized to four groups according to applied anti-adhesive material: PEG-L, sodium HA-CMC, HA, and control group. Adhesions were evaluated with conventional methods and the novel “Zone Calculation” method.
Results: In group 1, no significant differences were found with any of the evaluation tools. However, in the PEG-L subgroup of the group 2, adhesion zone score was higher with the zone calculation method. The same subgroup was found to have a higher inflammation score on histopathological evaluation; however, other results were similar.
Conclusion: Although histopathological results and macroscopic evaluations were similar in all groups, the zone calculation method indicated greater adhesion in the PEG-L subgroup. Conventional evaluation methods of adhesion are considered to be semi-quantitative, whereas the zone calculation method does not allow subjectivity. We believe this method can replace conventional methods and can be used in studies evaluating anti-adhesive agents/materials.

Keywords: Sepracoat, seprafilm, SprayShield, preventing adhesions, animal experiment


Engin Hatipoğlu, Süleyman Demiryas, Akif Enes Arikan, Anıl Orhan, Zafer Küçükodacı, Sabri Ergüney, Tarık Akçal. A Novel Method of Comparing Anti-Adhesive Agents Used to Prevent Postoperative Peritoneal Adhesions. Turk J Colorectal Dis . 2017; 27(4): 148-154

Sorumlu Yazar: Engin Hatipoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
Hızlı Arama


 
Copyright © 2019 Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi LookUs & OnlineMakale