ENG
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Cilt: 28 Sayı: 1 (2018)
 
Turk J Colorectal Dis : ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Yutulmuş Yabancı Cisime Bağlı Gelişen Anorektal Apse Olgusu
A Rare Case of Anorectal Abscess Due to Ingested Foreing Body
Hakan Eroğlu, Tuğçe Çalt, Mahmut Serkan Sarıkaya, Resul Kuzu, Murat Başbuğ, Hayrullah Derici


2.
Çekal Lenfanjioma Bağlı Erişkin İnvajinasyon: Olgu Sunumu
Adult Intussusception caused by Cecal Lymphangioma: A Case Report
Ecem Memişoğlu


3.
Hemoroidal hastalığın tedavisinde Aesculus hippocastanum (aescin, at kestanesi) kullanımı: Derleme
Aesculus hippocastanum (aescin, horse chestnut) in the management of hemorrhoidal disease: Review
Fikret Ezberci, Ethem Ünal


4.
Kolorektal kanserlerde kan grubu özellikleri
Blood group characteristics in colorectal cancers
Şahin Kahramanca, Turgut Anuk, Ali Cihat Yıldırm, Oskay Kaya


5.
Ratlarda Postoperatif İntestinal Adezyon Formasyonuna karşı Calendula Officinalis Extraktının ve Hyaluronik Asit Anti-adezyon Barierinin Koruyucu Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Protective Effects of Calendula officinalis Extract and Hyaluronic Acid Anti-adhesion Barrier against Postoperative Intestinal Adhesion Formation in Rats
Arif Emre, Mehmet Sertkaya, Ali İşler, Abdulkadir Yasir Bahar, Ahmet Necati Şanlı, Ali Özkömeç, Muhammed Ali Işık, İlhami Taner Kale, Ozan Andaç Erbil


6.
Cerrahi Onkolojide Karar Verme
Decision Making in Surgical Oncology
Metin Yalaza, Özgür Akgül


7.
İleostomi ve Kolostomi Ameliyatı Olan Hastaların Depresyon, Anksiyete, Cinsel İşlev Bozukluk Düzeyleri ve Yaşam Kaliteleri Düzeylerinin Saptanması
Depression, Anxiety, Sexual Dysfunction and Quality of Life in Patients with Ileostomy or Colostomy
Kader Bahayi, Wafi Attaallah, Samet Yardımcı, Huseyin Bulut, Eylem Ozten


8.
Kolorektal kanser tanısı ile opere edilmiş hastaların birinci derece akrabalarının kanser risk algıları ve sağlık inançlarının belirlenmesi
Determination of cancer risk perceptions and health beliefs of first-degree relatives of patients who were operated with colorectal cancer diagnosis
Bediye Öztaş, Emine İyigün, Sevinç Taştan, Mehmet Fatih Can, Muharrem Öztaş


9.
Normal doğum sırasında epizyotomiye bağlı perine yaralanması
Episiotomy-related perineal injury during spontaneous vaginal delivery
Mehmet Patmano, Durmuş Ali Çetin, Tufan Gümüş, Yusuf Yavuz, Sümeyra Yıldırım


10.
Sol Kolon Kaynaklı Brid Ileus ile Seyreden Ele Gelmeyen Sağ Kolon Kanseri
Left-Sided Colonic Obstruction Due to Brid Ileus and Coexisting Right Colon Cancer Without Palpable Mass
Kemal Beksaç, Mehmet Akif Üstüner, Bahadır Çetin


11.
Chilaiditi Sendromu İle Eş Zamanlı Çoklu Birincil Malign Neoplazmlar
Multiple Primary Malignant Neoplasms in the Presence of Concomitant Chilaiditi Syndrome
Ali Ezer, Alper Parlakgümüş


12.
Kolorektal kanser cerrahisi sonrası cerrahi alan enfeksiyonu gelişimi için prediktif faktörler
Predictive factors for the development of surgical site infection after colorectal cancer surgery
Oğuz Uğur Aydın, Lütfi Soylu


13.
Anal sphincteroplasty and counter-clockwise gracilis muscle transposition by using transperineal ischioanal fossa access in a male patient with fecal incontinence who undergone to low anterior resection for rectal cancer
Rektum kanseri nedeni ile low anterior rezeksiyon uygulanmış fekal inkontinensli erkek hastada transperineal iskioanal fossa erişimi kullanılarak anal sfinkteroplasti ve counter-clockwise grasilis kas transpozisyonu
Ali Naki Yücesoy, Mehmet Çağlıkülekçi, Emre Sivrikoz


 
Hızlı Arama


 
Copyright © 2018 Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi LookUs & OnlineMakale