TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Should Web-Based Education Be Implemented for Colorectal Cancer Patients? [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(1): 1-8 | DOI: 10.4274/tjcd.99815  

Should Web-Based Education Be Implemented for Colorectal Cancer Patients?

Semra Bağrıaçık Altıntaş1, Fatma Vural2
1Dokuz Eylül University Institute of Health Sciences, Department of Surgical Diseases Nursing, Izmir, Turkey
2Dokuz Eylül University Faculty of Nursing, Department of Surgical Diseases Nursing, Izmir, Turkey

Improved access to health-related information through increased access to the internet can be viewed as an important opportunity for both healthcare professionals and patients. The internet has fundamentally changed the dynamics of the patient/healthcare provider relationship, turning patients from passive receivers of information to actively researching information consumers, and thus paving the way for technological advances. Individuals primarily research chronic diseases, especially cancer. Of all the cancers, colorectal cancer is steadily and significantly increasing worldwide. Colorectal cancer patients are faced with physiological, sociocultural, and psychological problems during the treatment process. This negatively affects the patients’ health. Educational interventions prepared especially for patients with colorectal cancer may help reduce the symptom burden and improve care by providing information when and where patients need it. Patient education has a major role in health management. Standard training using written materials such as brochures and educational booklets are insufficient for patients to acquire positive health behaviors. Web-based education (WBE) is considered an effective tool for presenting health education because of its many advantages over written materials. This new training model makes it possible for patients to act together with health professionals during the treatment process. Through WBE, patients who otherwise would not be able to meet can share their knowledge and experiences with each other, which can reduce repeat hospital admissions. Although there are web-based patient education applications in different areas in Turkey, there are none specifically designed for colorectal cancer patients. Therefore, the aim of this review was to raise awareness of the need for a WBE program to prepare individuals with colorectal cancer to manage their illness and treatment process.

Keywords: Colorectal cancer, web-based education, nursing


Kolorektal Kanserli Hastalarda Web Tabanlı Eğitim Yapılmalı mı?

Semra Bağrıaçık Altıntaş1, Fatma Vural2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

İnternete erişimin artmasıyla sağlıkla ilgili konulara daha kolay erişilebilmesi, sağlık çalışanları ve hastalar için önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir. İnternet sayesinde daha önce hazır bilgi alıcısı konumunda olan hastalar, yapısal değişimle birlikte araştıran bilgi tüketicilerine dönüşerek, hasta ve sağlık personeli arasındaki ilişkilerde teknoloji yönünde ilerlemenin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bireyler çoğunlukla başta kanser olmak üzere kronik hastalıklarla ilgili bilgileri internet ortamından araştırmaktadırlar. Bütün kanserlerin içinde kolorektal kanser, gün geçtikçe dünyada anlamlı şekilde artmaktadır. Kolorektal kanser hastaları tedavi süreci boyunca fizyolojik, sosyokültürel ve psikolojik sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu durum hastaların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Kolorektal kanserli hastalara özel olarak hazırlanacak olan eğitimin, hastalara ihtiyaç duydukları zaman ve mekanda bilgi sağlayarak semptom yükünü azaltacağı ve kanserli bireyin bakımında yardımcı olacağı düşünülmektedir. Sağlık yönetiminde hasta eğitiminin büyük bir payı vardır. Broşür, eğitim kitapçığı gibi yazılı materyaller kullanılarak sunulan standart eğitimler, hastaların olumlu sağlık davranışı kazanmalarında yetersiz kalmaktadır. Web tabanlı eğitim (WTE), yazılı materyallere göre sahip olduğu birçok avantaj nedeniyle sağlık eğitimi sunmada etkili bir araç olarak kabul edilmektedir. Bu yeni eğitim modeli, tedavi sürecinde sağlık profesyonelleriyle beraber hareket eden hastaların ortaya çıkmasını mümkün kılmaktadır. Bir araya gelemeyen hastalar WTE sayesinde bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşarak hastaneye tekrarlı yatışları azaltmada etkili olmaktadır. Ülkemizde farklı alanlarda web tabanlı hasta eğitimi uygulamaları bulunmaktayken doğrudan kolorektal kanserli hastalar ve bakımlarına yönelik WTE’ye rastlanmamıştır. Bu nedenle bu derlemenin amacı, kolorektal kanserli bireylerin hastalıklarını ve tedavi süreçlerini yönetebilmeleri için hazırlanacak WTE programının gerekliliği konusunda farkındalık yaratmaktır.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, web tabanlı eğitim, hemşirelik


Semra Bağrıaçık Altıntaş, Fatma Vural. Should Web-Based Education Be Implemented for Colorectal Cancer Patients?. Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(1): 1-8

Corresponding Author: Semra Bağrıaçık Altıntaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale