TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
A Case of Perianal Abscess Due to Ingented Fish Bone [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2007; 17(2): 107-109

A Case of Perianal Abscess Due to Ingented Fish Bone

Uğur Sungurtekin1, Hacı Bolat1, Sevda Yılmaz1, A. Özgür Atalay1, Hülya Sungurtekin2
1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Reanimasyon Anabilim Dalı

A case of perianal abscess due to ingested fish bone is presented in this study. The clinical presentation mimics common causes of acute anal pain such as perianal abscesses, fissures or thrombosed haemorrhoids. Digital rectal examination under general anaesthesia and/or proctoscopy can establish the diagnosis of anal abscess, but may miss the presence of foreign bodies like fish bone. Incision and drainage of the abscess along with removal of the FB resulted in immediate pain relief and long-term cure of the patient. Ingested foreign bodies must not be overlooked as an unusual cause of perianal abscess.Yutulmuş Balık Kılçığına Bağlı Olarak Gelişen Perianal Apse Olgusu

Uğur Sungurtekin1, Hacı Bolat1, Sevda Yılmaz1, A. Özgür Atalay1, Hülya Sungurtekin2
1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Reanimasyon Anabilim Dalı

Bu çalışmada yutulmuş balık kılçığına bağlı olarak gelişmiş perianal apse olgusu sunulmuştur. Klinik görünüm perianal apse, fissür veya tromboze hemoroid gibi akut anal ağrıya neden olan nedenleri taklit edebilir. Genel anestezi altında yapılacak rektal muayene ve/veya proktoskopik tetkik anal apse tanısını koydurursa da balık kılçığı gibi yabancı cisimlerin varlığını göstermeyebilir. Apsenin insizyon ve drenajı hızla ağrının düzelmesini ve hastanın uzun dönemde tedavisini sağlayabilir. Perianal apselerin olağan dışı sebebleri arasında yutulmuş yabancı cisimlerin varlığı unutulmamalıdır.Uğur Sungurtekin, Hacı Bolat, Sevda Yılmaz, A. Özgür Atalay, Hülya Sungurtekin. A Case of Perianal Abscess Due to Ingented Fish Bone. Turk J Colorectal Dis . 2007; 17(2): 107-109

Corresponding Author: Uğur Sungurtekin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale