TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Decision Making in Surgical Oncology [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(2): 48-53 | DOI: 10.4274/tjcd.87094  

Decision Making in Surgical Oncology

Metin Yalaza, Özgür Akgül
University of Health Sciences, Ankara Numune Training and Research Hospital, Clinic of General Surgery, Ankara, Turkey

As can be seen from ancient Egyptian writings, cancer has been a major health problem for at least 3.500 years. Significant progress has been achieved in the battle against cancer in conjunction with increased knowledge and technological developments. However, cancer remains one of the leading causes of deaths worldwide. In the last century, as genetics and histopathological studies have fostered our understanding of the nature of the disease, oncology has become a subdiscipline within some of the major medical branches, i.e. surgical oncology. Several studies have been conducted on the decision-making process in cancer patients and it has been emphasized that correct decision-making is essential for proper management of the disease. In this article, we aimed to create a foundation based on what we already know on this important issue, to understand the difficulties of the decisionmaking process, and to emphasize the developments needed to overcome these difficulties.

Keywords: Decision-making, surgery, decision support systems


Cerrahi Onkolojide Karar Verme

Metin Yalaza, Özgür Akgül
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Eski Mısır yazmalarından anlaşıldığı üzere kanser en azından 3,500 yıldır önemli bir sağlık sorunudur. Artan bilgi birikimi ve teknolojik yeniliklerle birlikte kansere karşı yapılan mücadelede önemli başarılar elde edilmiştir. Ancak kanser tüm dünyada ölümlerin hala önde gelen nedenlerindendir. Son yüzyılda genetik ve histopatolojik çalışmalarla hastalığın doğası daha iyi anlaşılırken, onkoloji kimi anabilim dallarında cerrahi onkoloji örneğinde olduğu gibi bir bilim dalı olmuştur. Kanser hastalarında karar verme süreci üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmış doğru karar vermenin hastalığın iyi yönetimi için gerekli olduğu üzerinde durulmuştur. Bu makalede amacımız bilinenlerden hareketle bu önemli konuda ilave çalışmaların yapılması için zemin oluşturmak, karar alma sürecinin zorluklarını anlama ve bunları aşma konusunda kat edilmesi gereken bir yolun varlığına vurgu yapmaktır.

Anahtar Kelimeler: Karar verme, cerrahi, karar destek sistemleri


Metin Yalaza, Özgür Akgül. Decision Making in Surgical Oncology. Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(2): 48-53

Corresponding Author: Metin Yalaza, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale