TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Comparison of the Protective Effects of Calendula officinalis Extract and Hyaluronic Acid Anti-adhesion Barrier against Postoperative Intestinal Adhesion Formation in Rats [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(2): 88-94 | DOI: 10.4274/tjcd.87059  

Comparison of the Protective Effects of Calendula officinalis Extract and Hyaluronic Acid Anti-adhesion Barrier against Postoperative Intestinal Adhesion Formation in Rats

Arif Emre1, Mehmet Sertkaya2, Ali İşler1, Abdulkadir Yasir Bahar3, Ahmet Necati Şanlı1, Ali Özkömeç1, Muhammed Ali Işık4, İlhami Taner Kale1, Ozan Andaç Erbil5
1Department Of General Surgery, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Kahramanmaraş, Turkey
2Department Of General Surgery, Viranşehir State Hospital, Şanlıurfa, Turkey
3Department Of Medical Pathology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Kahramanmaraş, Turkey
4Department Of General Surgery, Adıyaman University, Adıyaman, Turkey
5Department Of General Surgery, Gebze Fatih State Hospital, Kocaeli, Turkey

Aim: Intra-abdominal adhesions that develop after abdominal surgery are still a cause of serious morbidity and mortality. This study compared the efficacy of a hyaluronic acid adhesion barrier and Calendula officinalis extract (COE) for inhibiting adhesion in rats.
Method: We performed laparotomies in 30 rats and induced postoperative intraabdominal adhesions using a scraping model. The animals were divided randomly into 3 groups of 10 rats each. We performed only caecal abrasions and did not apply any substance in the control group (group 1). In group 2, we performed caecal abrasion and then applied the hyaluronic acid adhesion barrier to the abraded area. In group 3, we applied COE after the caecal abrasions.
Results: There were no significant differences among the groups in terms of the macroscopic adhesion score. Histopathologically, there was a significant difference in microscopic adhesion scores between groups 1 and 2 (p=0.044). There was also a significant difference between groups 1 and 3 (p=0.010). There was no significant difference between groups 2 and 3 (p=1). Group 1 had the highest score for adhesions between the abdominal wall and intra-abdominal organs.
Conclusion: Both the COE and hyaluronic acid adhesion barrier significantly reduced the incidence of postoperative intra-abdominal adhesions in a rat scraping model. Although the mechanism is not clear, the COE applied in the peritoneal cavity reduced the development of adhesions. There was no significant difference between the COE and hyaluronic acid adhesion barrier in terms of preventing adhesions. Although the COE is less expensive than hyaluronic acid adhesion barrier, toxicology studies must be performed before it is used in humans.

Keywords: Calendula officinalis, hyaluronic acid, postoperative intra-abdominal adhesion, scraping model


Ratlarda Postoperatif İntestinal Adezyon Formasyonuna karşı Calendula officinalis Extraktının ve Hyaluronik Asit Anti-adezyon Barierinin Koruyucu Etkilerinin Karşılaştırılması

Arif Emre1, Mehmet Sertkaya2, Ali İşler1, Abdulkadir Yasir Bahar3, Ahmet Necati Şanlı1, Ali Özkömeç1, Muhammed Ali Işık4, İlhami Taner Kale1, Ozan Andaç Erbil5
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2Viranşehir Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Şanlıurfa
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
4Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Adıyaman
5Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Kocaeli

Amaç: Abdominal cerrahi girişimler sonrası gelişebilen intraabdominal adezyonlar halen ciddi morbidite ve mortaliteye yol açmaktadır. Biz bu çalışmada hyaluronik asitli adezyon bariyeri ile Calendula officinalis ekstraktının (COE) deneysel adezyon modeli oluşturduğumuz ratlardaki adezyon önleyici etkisini araştırıp karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntem: Otuz rata laparatomi yaptık ve bu ratlarda scraping model oluşturarak postoperatif intraabdominal adezyonu indükledik. Hayvanları rastgele 10 rattan oluşan 3 eşit gruba ayırdık. Kontrol grubu olan grup 1’e sadece çekal abrazyon oluşturup herhangi bir madde uygulamadık. Grup 2’ye çekal abrazyonu takiben hyalurinik asitli adezyon bariyeri uyguladık. Grup 3’e çekal abrasyonu takiben COE uyguladık.

Bulgular: Gruplar arasında makroskopik adezyon skorlaması açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. Histopatolojik inceleme neticesinde mikroskopik adezyon skorları karşılaştırıldığında grup 1 ile 2 arasındaki istatistiksel fark p=0,044 olup anlamlıydı. Grup 1 ve 3 karşılaştırıldığında p=0,010 olup istatistiksel olarak anlamlıydı. Grup 2 ve 3 karşılaştırıldığında p=1 olup istatistiksel olarak anlamsızdı. Grup 1 abdominal duvar ve karın içi organlar arasındaki en yüksek adezyon skoru sergiledi.
Sonuç: Bu çalışma COE’nin ve hyalurinik asitli adezyon bariyerinin her ikisininde scraping modelli ratlarda postoperatif intraabdominal adezyonların insidansını önemli derecede azalttığını göstermiştir. Mekanizma açık olmamasına rağmen peritoneal kaviteye uygulanan COE adezyon gelişimini azaltmıştır. COE ile hyaluronik asitli adezyon bariyerinin arasında adezyonu önleme açısından istatistiksel anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak COE maliyet açısından hyaluronik asitli adezyon bariyerinden daha çok avantajlı olmasına rağmen insanlar üzerinde uygulanmadan önce toksikoloji çalışmaları mutlaka yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Calendula officinalis, hyalurinik asit, postoperatif intra-abdominal adezyon, scraping model


Arif Emre, Mehmet Sertkaya, Ali İşler, Abdulkadir Yasir Bahar, Ahmet Necati Şanlı, Ali Özkömeç, Muhammed Ali Işık, İlhami Taner Kale, Ozan Andaç Erbil. Comparison of the Protective Effects of Calendula officinalis Extract and Hyaluronic Acid Anti-adhesion Barrier against Postoperative Intestinal Adhesion Formation in Rats. Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(2): 88-94

Corresponding Author: Arif Emre, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale