TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
The Effectivity of Drainage in Limberg Flap Procedure for Treatment of Pilonidal Sinus Disease [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2007; 17(3): 145-150

The Effectivity of Drainage in Limberg Flap Procedure for Treatment of Pilonidal Sinus Disease

Ali Haydar Dadacı1, Ahmet Okuş2, Kemal Memişoğlu1, Ebral Yiğit1, N. Berkant Akalın1, Mustafa Peker3
1İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Karaman Devlet Hastanesi Genel Cerrah Kliniği, Karaman
3İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: In this prospective study, our purpose was to evaluate the effectivity and needness of postoperative drainage in limberg flap procedure in treatment of pilonidal sinüs disease.
METHODS: We present 31 patients with chronic pilonidal disease who underwent Limberg flap procedure in depertmant of general surgery in the Fatih Sultan Mehmet Hospital between September 2002 to April 2004. Cases assigned, according to use of drainage, in two groups. There was no recurrence in each groups. The standart limberg flap procedure was used by clinic trial. We controlled fluid collection that is developed under flap by ultrasonography.
RESULTS: In postoperative period abcess was formed in 3 patients (%15.4) in group I, that draniage was not used, and 2 patients (%16.7) in group 2, that draniage was used. There was no statistically difference between the groups in infection and minimal fluid collection.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We conclude that, the use of drainage in limberg flap procedure is not needed.

Keywords: Pilonidal sinüs disease, Limberg flap, Drainage


Limberg Flep Tekniği Uygulanan Pilonidal Sinüs Hastalığında Dren Kullanımının Etkinliği

Ali Haydar Dadacı1, Ahmet Okuş2, Kemal Memişoğlu1, Ebral Yiğit1, N. Berkant Akalın1, Mustafa Peker3
1İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Karaman Devlet Hastanesi Genel Cerrah Kliniği, Karaman
3İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Prospektif yapılan bu çalışmada, pilonidal sinüs hastalığı tedavisinde sıkça uygulanan, Limberg flep tekniğinde dren kullanımının etkinliği ve gerekliliği araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eylül 2002-Nisan 2004 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’ne başvuran, kronik pilonidal sinüs hastalığına sahip 31 olgu çalışmaya dahil edildi. Olgular dren uygulanan ve uygulanmayan olmak üzere 2 gruba ayıldı. Gruplarda nüks pilonidal hastalık yoktu. Flep altında sıvı koleksiyonunu araştırmak için, ameliyat sonrası belli aralıklarla yüzeyel ultrasonografi yapıldı.
BULGULAR: Ameliyat sonrası dönemde, drenaj uygulanmayan 3 (%15.4) hastada, drenaj uygulanan 2 hastada (%16.7) apse gelişti. Enfeksiyon ve minimal sıvı koleksiyonu oluşumu açısından kıyaslandığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın sonucunda Limberg flep tekniğinde dren uygulanmasının gerekli olmadığı kanaatine ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Pilonidal sinüs hastalığı, Limberg flep, Drenaj


Ali Haydar Dadacı, Ahmet Okuş, Kemal Memişoğlu, Ebral Yiğit, N. Berkant Akalın, Mustafa Peker. The Effectivity of Drainage in Limberg Flap Procedure for Treatment of Pilonidal Sinus Disease. Turk J Colorectal Dis . 2007; 17(3): 145-150

Corresponding Author: Ali Haydar Dadacı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale