TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Individual Feelings and Opinions Regarding the First Intestinal Excretion Following Stoma Closure: A Pilot Study [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2007; 17(2): 76-81

Individual Feelings and Opinions Regarding the First Intestinal Excretion Following Stoma Closure: A Pilot Study

Zehra Göçmen - Baykara1, Sezai Leventoğlu2, B. Bülent Menteş2
1Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

INTRODUCTION: This study was conducted to determine individual feelings and opinions regarding the first intestinal excretion following stoma closure.
METHODS: Twenty-six individuals in whom stoma was closed and followed at Stomatherapy Unit, Gazi University Medical School between of July 2006 and April 2007 have formed the environment of study. The data was obtained by means of interview method using the structured data collecting form by the stoma care nurse. Number and percentage calculations were conducted.
RESULTS: More than half of the patients (65.4%) in whom stoma was closed were male and their mean age was 45.23± 15.86. Most of the patients have lived with stoma in a time of 0 to 6 months. The patients stated the difficulties such as the need of emptying ostomy bag while they are out of the home, involuntary gas and fecal incontinence, being restricted of social life and becoming dependent. The patients stated that they felt pleasure, happiness, excitement and satisfaction just before stoma was closed and after closure while they had feelings like difficulty, discomfort, and desperation during the time they lived with stoma.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It’s suggested that training and consultancy services should be required to become widespread for the people with a stoma to overcome negative feelings.

Keywords: Stoma, living together stoma, stoma care.


Stoması Kapatılan Bireylerin İlk Barsak Boşaltımına İlişkin Duygu ve Düşünceleri Bir Pilot Çalışma

Zehra Göçmen - Baykara1, Sezai Leventoğlu2, B. Bülent Menteş2
1Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, stoması kapatılan bireylerin ilk barsak boşaltımına ilişkin duygu ve düşüncelerini belirlemek amacı ile yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın evrenini, Temmuz 2006-Nisan 2007 tarihleri arasında Gazi Hastanesi Stomaterapi Ünitesi’nde takip edilen ve stoması kapatılan 26 birey oluşturmuştur. Veriler stoma bakım hemşiresi tarafından, yapılandırılmış veri toplama formu kullanılarak görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzdelik hesabı yapılmıştır.
BULGULAR: Stoması kapatılan hastaların yarıdan fazlası erkek (%65.4), evli (%76.9) ve yaş ortalamaları 45.23± 15.86’dir. Hastaların çoğunluğu 0-6 aylık bir süre stoma ile yaşamışlardır. Hastalar stomayla ilgili olarak yaşadıkları zorlukları; ev dışında ostomi torbasını boşaltma ihtiyacı duyma, istemsiz gaz ve gaita çıkış, sosyal yaşamın sınırlanması ve bağımlı hale gelme şeklinde belirtmişler. Hastalar stoma ile yaşamlarını sürdürürken sıkıntı, rahatsızlık, çaresizlik gibi duygular yaşadıklarını, stoma kapatılmadan hemen önce ve kapatıldıktan sonra ise sevinç, mutluluk, heyecan, memnuniyet hissettiklerini ifade etmişlerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Stomalı bireylerin olumsuz duyguları ile baş etmelerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Stoma, stomayla yaşam, stoma bakımı.


Zehra Göçmen - Baykara, Sezai Leventoğlu, B. Bülent Menteş. Individual Feelings and Opinions Regarding the First Intestinal Excretion Following Stoma Closure: A Pilot Study. Turk J Colorectal Dis . 2007; 17(2): 76-81

Corresponding Author: B. Bülent Menteş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale