TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Colonoscopy Findings in Patients Who Have Positive Fecal Occult Blood Test for Colorectal Cancer Screening [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(1): 27-30 | DOI: 10.4274/tjcd.48403  

Colonoscopy Findings in Patients Who Have Positive Fecal Occult Blood Test for Colorectal Cancer Screening

Burhan Mayir, Cemal Özben Ensari, Abdullah Durhan, Yaşar Çöpelci
University of Health Science, Antalya Training and Research Hospital, Clinic of General Surgery, Antalya, Turkey

Aim: To determine the rate of colonoscopies performed in patients referred for colonoscopy due to positive fecal occult blood test in colorectal cancer screening, and the rates of cancer, polyps, and other colorectal diseases detected in those who underwent colonoscopy.
Method: Colonoscopy results of the patients were recorded prospectively.
Results: Of the 300 consecutive patients scheduled for colonoscopy, only 127 (42.3%) underwent the procedure. Normal colonoscopy findings were seen in 47 (37%) of the patients. Forty patients (31.5%) had benign polyps, 24 (18.9%) had diverticulosis, and 40 (31.5%) had hemorrhoids or anal fissures. One patient (0.8%) had mild dysplasia and one patient (0.8%) had malignant polyp in histopathologic examination of polypectomy specimen.
Conclusion: The colonoscopy rate and the rate of detection of malignancy were very low in patients who had positive fecal occult blood test in the present study. Informing patients about the need for colonoscopy and encouraging them to have colonoscopy will be helpful for the success of colorectal screening programs.

Keywords: Colorectal cancer, screening, colonoscopy


Kolorektal Kanser Tarama Amaçlı Yapılan Gaytada Gizli Kan Testi Pozitif Saptanan Hastalarda Kolonoskopi Bulguları

Burhan Mayir, Cemal Özben Ensari, Abdullah Durhan, Yaşar Çöpelci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Antalya, Türkiye

Amaç: Kolorektal kanser tarama amaçlı yapılan gaytada gizli kan testinde pozitiflik saptanarak kolonoskopi yapılan hastalarda kolonoskopi yapılma oranı, kanser, polip ve diğer kolorektal hastalık oranlarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya alınan hastaların kolonoskopi sonuçları prospektif olarak kayıt altına alındı.
Bulgular: Kolonoskopi planlanan ardışık 300 hastanın sadece 127’si (%42,3) kolonoskopiyi kabul etti ve yaptırdı. Hastaların 47’sinde (%37) kolonoskopi normal idi. Kırk (%31,5) hastada benign polip, 24 (%18,9) hastada divertiküler hastalık, 40 (%31,5) hastada hemoroid veya anal fissür izlendi. Polip saptanan ve polipektomi yapılan hastalarda histopatolojik inceleme sonucunda bir (%0,8) hastada hafif şiddette displazi ve bir (%0,8) hastada malign polip saptandı.
Sonuç: Gaytada gizli kan pozitifliği saptanan hastalarda kolonoskopi yaptırma oranı ve malignite saptanma oranı çok düşük bulunmuştur. Hastaların kolonoskopinin gerekliliği konusunda bildirilmesi ve kolonoskopi yaptırılmaya teşvik edilmesi kolorektal tarama programlarının başarıya ulaşmasında faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, tarama, kolonoskopi


Burhan Mayir, Cemal Özben Ensari, Abdullah Durhan, Yaşar Çöpelci. Colonoscopy Findings in Patients Who Have Positive Fecal Occult Blood Test for Colorectal Cancer Screening. Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(1): 27-30

Corresponding Author: Burhan Mayir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale