TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Aesculus Hippocastanum (Aescin, Horse Chestnut) in the Management of Hemorrhoidal Disease: Review [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(2): 54-57 | DOI: 10.4274/tjcd.16442  

Aesculus Hippocastanum (Aescin, Horse Chestnut) in the Management of Hemorrhoidal Disease: Review

Fikret Ezberci, Ethem Ünal
University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, Clinic of General Surgery, İstanbul, Turkey

Medical treatment is very important in the relief of symptoms and pain related to hemorrhoidal disease, even in advanced cases with absolute surgical indication. Medical remedies containing components such as flavonoids, diosmin, calcium dobesilate, oxerutin, and horse chestnut (Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae family) are commonly used in the medical management of hemorrhoidal disease. The primary active constituent found in horse chestnut seed extract, aescin, is a mixture of triterpene saponins present in two forms, alpha and beta, which are distinguished by their water solubility and melting points; other constituents include bioflavonoids (quercetin and kaempferol), proanthocyanidin A2 (an antioxidant), and the coumarins fraxin and aesculin. The antiedematous, antiinflammatory and venotonic properties observed are due exclusively to aescin. Its venotonic effect was shown to be mediated by its sensitizing activity on ion channels in the vessel wall, especially to calcium, which results in an increase in contractility. It has also been proposed that enhanced release of prostaglandin F2 antagonizes the vasodilatory effects of histamine and serotonin, and venous wall damage is reduced by antagonizing proteoglycan degradation, which aids in the preservation of connective tissue integrity. Horse chestnut extract, which owes its antiseptic, venotonic, vasoprotective, and antiinflammatory properties to its aescin content, has emerged as an important agent that can facilitate the treatment of every stage of hemorrhoidal disease. In this review, we investigated these effects as well as its more recently studied apoptotic and antioxidant effects in light of experimental and clinical studies published in the literature.

Keywords: Hemorrhoid, horse chestnut, aescin, aesculus hippocastanum, medical treatment


Hemoroidal Hastalığın Tedavisinde Aesculus Hippocastanum (Aescin, At Kestanesi) Kullanımı: Derleme

Fikret Ezberci, Ethem Ünal
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Cerrahi tedavi indikasyonu olan ileri derecede hemoroidler de dahil olmak üzere tüm hemoroid çeşitlerinin semptomatik tedavisi ve ağrı sağaltımında medikal tedavi büyük önem taşımaktadır. Hemoroidin medikal tedavisinde, flavonoid, diosmin, kalsiyum besilat, okserutin, at kestanesi, vb. maddeleri içeren ilaçlar yaygın olarak kullanılmaktadır. At kestanesi, içeriğinde yer alan aescin’in (Aesculus hippocastanum, hippocastanaceae ailesi) suda çözünürlük ve erime noktasına göre birbirinden ayırdedilen alfa ve beta triterpene saponin karışımından oluştuğu; bunun dışındaki bileşenlerin ise bioflavonoidler (quercetin ve kaempferol), proanthocyanidin A2 (bir antioksidan) ve coumarinler (fraxin ve aesculin) olduğu gösterilmiştir. Antiödematöz, antienflamatuvar ve venotonik etkileri triterpene saponin içeriğine bağlanmaktadır. Venöz damar duvarındaki iyon kanallarında, özellikle kalsiyuma, duyarlılığı artırarak kontraksiyonu artırdığı ve tonik etkisini gösterdiği ispatlanmıştır. Ayrıca, ven duvarında artan prostaglandin F2 salınımı ile histamin ve serotonin’in vazodilatatör etkisinin antagonize edildiği; üstelik doku mukopolisakkarid katabolizmasında azalmaya yol açarak bağ doku entegritesini korumaya da yardım ettiği ileri sürülmektedir. Bu çalışmada, hemoroidal hastalığın her evresinde tedaviye yardım edebilecek önemli bir ajan olarak ortaya çıkan at kestanesinin aescin içeriğine bağlı antieksüdatif, venotonik, venoprotektif ve antienflamatuvar özellikleri ile, son zamanlarda üzerinde çalışılmakta olan, apoptotik ve antioksidatif özellikleri, literatürde yer alan deneysel ve klinik çalışmalar eşliğinde irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemoroid, at kestanesi, aescin, aesculus hippocastanum, medikal tedavi


Fikret Ezberci, Ethem Ünal. Aesculus Hippocastanum (Aescin, Horse Chestnut) in the Management of Hemorrhoidal Disease: Review. Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(2): 54-57

Corresponding Author: Fikret Ezberci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale