TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 3 (2018)
 
Application of Elective Surgery with Vacuum Assisted Treatment in Traumatic Rectum Injury [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2017; 27(3): 100-103 | DOI: 10.4274/tjcd.05658  

Application of Elective Surgery with Vacuum Assisted Treatment in Traumatic Rectum Injury

Elbrus Zarbaliyev1, Emre Sivrikoz2, Mehmet Çağlıkülekçi1, Selçuk Mercan3, Eryiğit Eren1
1Yeni Yüzyıl University, Gaziosmanpaşa Hospital, Clinic of General Surgery, İstanbul, Turkey
2Okmeydanı Training and Research Hospital, Clinic of General Surgery, İstanbul, Turkey
3İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, Department of General Surgery, İstanbul, Turkey

The most important factor in the diagnosis of rectal injuries is suspicion. Rectal injury should be considered in penetrating trauma affecting the perineum, upper thighs, gluteal regions, and lower abdomen. With vacuum-assisted therapy, a certain negative pressure is applied to the wound to accelerate wound healing and the development of the granulation tissue. In this study, a patient who presented with rectal injury and was treated with vacuum-assisted therapy is discussed in light of the literature.

Keywords: Rectal injury, vacuum-assisted therapy, presacral abscess


Travmatik Rektum Yaralanmasında Vakum Destekli Tedavi ile Elektif Cerrahi Uygulanması

Elbrus Zarbaliyev1, Emre Sivrikoz2, Mehmet Çağlıkülekçi1, Selçuk Mercan3, Eryiğit Eren1
1Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Rektum yaralanmalarının tanısında en önemli şey öncelikle böyle bir yaralanmadan şüphe edilmesidir. Perine, uyluğun üst kısımları, gluteal bölge ve karın alt kısmını etkileyen penetran travmalarda rektum yaralanması göz önünde bulundurulmalıdır. Vakum destekli tedavi ile yara üzerinde belli bir negatif basınç uygulanarak yara iyileşmesi hızlandırılmakta ve granülasyon dokusu gelişmektedir. Bu çalışmamızda rektum yaralanması olan ve vakum desteği ile tedavi edilen olgumuzu literatür altında irdeledik.

Anahtar Kelimeler: Rektum yaralanması, vakum destekli tedavi, presakral apse


Elbrus Zarbaliyev, Emre Sivrikoz, Mehmet Çağlıkülekçi, Selçuk Mercan, Eryiğit Eren. Application of Elective Surgery with Vacuum Assisted Treatment in Traumatic Rectum Injury. Turk J Colorectal Dis . 2017; 27(3): 100-103

Corresponding Author: Elbrus Zarbaliyev, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2018 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale